falling into self

סשנים קבוצתיים של האזנה למוזיקה אלקטרונית עדינה לצורך העמקה למסע פנימי אישי - רגשי ותודעתי

 ?מה קורה בסשן

לאחר הרפיה קצרה, ניכנס לסשן האזנה למוזיקה אלקטרונית עדינה אשר עוצבה והולחנה במיוחד לצרכים של התבוננות פנימית. הפעילות נעשית באופן אינדיבידואלי ובתנאים נוחים. לאחר מכן יינתן זמן לעיבוד רפלקטיבי אישי של החוויה, ללא חובת שיתוף עם שאר המשתתפים

?למה מוזיקה
 המוזיקה במקרה הזה משמשת כמעין מלווה במסע פנימי, וליצירת נוף או תפאורה למסע תודעתי. נהוג להתייחס למוזיקה כאל ישות שלישית בטיפול - לצד המטפל והמטופל - אשר יכולה לתמוך, לעורר, להרגיע ולהניע בתהליכים נפשיים ורגשיים של חקירה עצמית

?מי אני
אייל נצר - סקסופוניסט, מלחין ומטפל במוזיקה. בוגר תואר ראשון במוזיקה מהאקדמיה בירושלים, ותואר שני בטיפול במוזיקה מאוניברסיטת חיפה

בוגר התכנית

“Music & Care: The Music Imagery and related methods"

תחת הארגון

  "SONORA" - Multidisciplinary Organization for Music Therapy & Research

 אני יוצר מוזיקה; מנגן בהופעות ברחבי הארץ והעולם; עוסק בטיפול במוזיקה עם מגוון אוכלוסיות; מטפל ומטופל בשיטה


 ?מה זאת השיטה הזאת

:MI  (Music & Imagery)

שיטה ששייכת לקשת של טכניקות פסיכותרפיות בתחום הטיפול במוזיקה, וספציפית לשיטת הלן בוני למוזיקה ודימויים

הטכניקה יכולה לבוא לידי ביטוי כטיפול קליני ממוקד או כסשן הירגעות לאוכלוסיה כללית ומגוונת. המנחים בשיטה זו, אשר באים ממקצועות הטיפול במוזיקה ו\או בריאות הנפש, מאומנים להנחות תהליכים בטוחים תוך שימוש מושכל במוזיקה חיה או מוקלטת

The Music Imagery (MI) method belongs to a range of techniques associated with psychotherapeutic music therapy method of Guided Imagery & Music (Bonny method of GIM) but is more versatile and simpler to use. It can be implemented in short term, with greater flexibility, in many contexts, at all ages, and from a wide range of professionals in the humanities. 

בהשראת שיטה זו, הסשנים הקבוצתיים הינם התנסות חווייתית ואינם טיפול קבוצתי